Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ENTEP: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με βάση την εμπειρία από την υλοποίηση του έργου και τα αποτελέσματά του, παρακάτω συνοψίζονται μερικές προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση του εισβολέα στην Ελλάδα: