Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ENTEP: Η ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ειδικά αντικείμενα, στα οποία η μελέτη αυτή εστίασε, αφορούν:

  1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικολογίας της επικονίασης του εισβολέα Solanum elaeagnifolium στη Λέσβο (περιοχή εισβολής)
  2. Στο βαθμό ανταγωνιστικότητας ή διευκόλυνσης για επικονίαση του εισβολέα στην περιοχή εισβολής: η παρουσία του S. elaeagnifolium προκαλεί μείωση, αύξηση, ή καμία αλλαγή στην παραγωγή σπερμάτων των αυτοχθόνων ειδών;
  3. Στην εκτίμηση της χωρικής έκτασης στην οποία το S. elaeagnifolium μπορεί δυνητικά να ασκήσει ανταγωνισμό για επικονίαση. Ειδικότερα: σε τι απόσταση από τα πατρικά φυτά του εισβολέα μεταφέρεται η γύρη μέσω των επικονιαστών;

Επίσης, μελετήθηκε η εξάρτηση του σκαθαριού-εισβολέα Leptinotarsa decemlineata από το φυτό-εισβολέα S. elaeagnifolium, τόσο στο εργαστήριο, όσο και στο πεδίο. Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

  1. Μελετήθηκε πειραματικά στο εργαστήριο η διατροφή και ο βιολογικός κύκλος του σκαθαριού L. decemlineata, ενός εχθρού της πατάτας και ταυτόχρονα καταναλωτή του S. elaeagnifolium.
  2. Μελετήθηκε στο πεδίο η διατροφή και ο βιολογικός κύκλος φυσικών πληθυσμών του σκαθαριού L. decemlineata σε καλλιέργειες πατάτας και σε εισβολικούς πληθυσμούς του S. elaeagnifolium.
Περιοχές μελέτης

Στα πλαίσια του έργου, μελετήθηκαν τέσσαρες πληθυσμοί Solanum elaeagnifolium από τους πέντε που εντοπίσθηκαν συνολικά στο νησί της Λέσβου: