Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ENTEP: ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιστημονικά περιοδικά
 1. Tscheulin T., Petanidou T., Settele J. (2009). Invasive weed facilitates incidence of invasive pest on native crop. International Journal of Pest management (in press).
 2. Tscheulin T., Petanidou T., Potts S.G., Settele J. The Impact of an invasive flower on pollinator visitation patterns and seed set of a native co-flowering species. Plant Ecology (in press).
 3. Vilà M, Bartomeus I., Dietzsch A.C., Petanidou T., Steffan-Dewenter I., Stout JC, Tscheulin T. Invasive plant integration into native plant–pollinator networks across Europe (under review).
 4. Tscheulin T., Petanidou T. Ιnvasive Solanum elaeagnifolium limits seed set of Glaucium flavum (in prep.).
Πρακτικά Συνεδρίων
 1. Tscheulin, T., Petanidou Τ. (2008). Invading the Mediterranean: Study of the ecology of Solanum elaeagnifolium, a successful invasive plant species from C. America. Στo: Proceeding of the International Conference “Studying, Modeling and sense making of the Planet earth”, CD, Mytilene.
Κεφάλαια σε βιβλία
 1. Vilà M, Bartomeus I, Dietzsch A, Petanidou T, Steffan-Dewenter I, Stout J, Tscheulin T (2008). Mapping plant-invader integration into the plant-pollinator network. In: Atlas of Biodiversity Risks - From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), Pensof, Sofia.
Συνέδρια
 1. 9-12 Οκτωβρίου 2008 - 4ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Οικολόγων & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας με θέμα «Νέες κατευθύνσεις στην Οικολογία». Προφορική παρουσίαση: Tscheulin, T., Petanidou, T. The impact of the invasive silver-leaf nightshade on visitation patterns and seed set of the native yellow-horned poppy
 2. October 2008, Prague, NEOBIOTA Conference. Παρουσίαση poster: Tscheulin T., Petanidou T. The Impact of an invasive on visitation patterns and seed set of a native co-flowering species
 3. 15-18 Σεπτεμβρίου 2008, International Conference EURECO – GFOE, Leipzig, Germany. Προφορική παρουσίαση: Petanidou T., Waser N.M., Allen S., Kantsa A., Krigas N., and Bronstein J.L. Solanum elaeagnifolium, an American native plant, invading the Mediterranean: a comparative pollination ecology approach in native and invaded habitats
 4. June 2008, Mytilene, International Conference “Studying, Modeling and sense making of the Planet earth”. Προφορική παρουσίαση: Tscheulin T., Petanidou T. Invading the Mediterranean: Study of the ecology of Solanum elaeagnifolium, a successful invasive plant species from C. America
Τεχνικές αναφορές
 1. Ενδιάμεση Αναλυτική έκθεση προόδου φυσικού αντικειμένου του έργου, Δεκέμβριος 2007
 2. Τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου του έργου, Ιανουάριος 2009